Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 3 sierpień 2021

Program badań prenatalnych - wymagania oświadczenia

logoDarmowe badania współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 9.2.6 Rozwój Usług Zdrowotnych – Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Silesia Incognita 2020

11muzeum miejskie tychy silesia incognita 2017-2018 final fot artur plawskiWojewódzki Konkurs Wiedzy o Regionie pod patronatem honorowym europosła Łukasza Kohuta - finał konkursu

To już czwarta edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie „Silesia Incognita" organizowanego przez Muzeum Miejskie w Tychach i Szkołę Podstawową nr 37 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Tychach. Zwycięzcy, dzięki patronowi honorowemu – Łukaszowi Kohutowi, posłowi Parlamentu Europejskiego IX kadencji – pojadą do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wśród finalistów znaleźli się uczniowie z Marklowic. Kto dzięki swojej wiedzy o Śląsku wygra tę wyjątkową nagrodę? O tym przekonamy się 4 września 2020 roku, o godz. 11.00 w Oddziale Muzeum Miejskiego w Tychach – Tyskiej Galerii Sportu na Stadionie Miejskim w Tychach.

Czytaj więcej...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Marklowice

Z przykrością informujemy, że w tym roku, z uwagi na panującą w kraju epidemię koronawirusa, w trosce o zdrowie uczestników jak i organizatorów, Dożynki Gminne nie zostaną zorganizowane w dotychczasowej formie. Zapraszamy rolników wraz z rodzinami oraz mieszkańców na uroczyste, dziękczynne msze święte, które zostaną odprawione w ich intencji. Pierwsza msza zostanie odprawiona w kościele pw. Narodzenia NMP w dniu 3 września w czwartek o godz. 8.00, druga odbędzie się w niedzielę 13 września o godz. 9.00 w kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy.

Zmiany w taryfie przewozowej MZK

W dniu 26.08.2020 r. Zarząd Międzygminnego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju podjął Uchwałę nr 57/VIII/2020, dotyczącą zmian w Taryfie przewozowej. Do taryfy wprowadzono zapisy odnośnie możliwości zakupu biletu w komunikacji miejskiej przez telefon komórkowy.
W załączeniu Uchwała 57/VIII/2020.

Nowe Kody PKD

1 sierpnia zmianie uległy niektóre kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Nowe kody dotyczyć będą w szczególności działalności rekreacyjnej oraz rozrywkowej. Zmieni się również brzmienie niektórych aktualnie obowiązujących kodów PKD dotyczących m.in. działalności związanej ze sportem, zakwaterowaniem oraz usługami gastronomicznymi.
Zmiana kodów PKD wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. 2020 poz. 1249).

Czytaj więcej...

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

-  zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;

-  dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;

-  analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;

-  wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;

-  aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

-  osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);

-  osób prawnych;

-  jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

-  użytkowników gospodarstw rolnych;

-  rodzaju użytkowanych gruntów;

-  powierzchni użytkowanych gruntów;

-  zużycia nawozów mineralnych i organicznych;

-  pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;

-  rodzaju budynków gospodarskich;

-  liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;

-  nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

-  poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;

-  telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

-  bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;

- korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

Powszechny Spis Rolny 2020 - informacja

Szanowni Państwo, w związku z Powszechnym Spisem Rolnym 2020 poniżej publikujemy wzory listów Prezesa GUS, które zostały wysłane do użytkowników gospodarstw rolnych – osób fizycznych i osób prawnych.

List Prezesa do osób fizycznych

List Prezesa do osób prawnych

Funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie Marklowice w nowym roku szkolnym 2020/2021

„Taka jest potrzeba chwili"
Od 1 września dzieci i młodzież wracają do szkół. Przedszkole także podejmuje pełną działalność. Zatem do obiektów oświatowych powróci normalne życie z gwarem i śmiechem w czasie przerw oraz ciszą i skupieniem w czasie lekcji.

Czytaj więcej...

Nabór uzupełniający w ramach projektu "Łączymy z energią..."

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca w projekcie „Łączymy z energią..." na terenie 10 gmin Subregionu Zachodniego.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://oze.subregion.pl/2020/08/nabor-uzupelniajacy-w-ramach-projektu-laczymy-z-energia/

Więcej artykułów…

  1. ARiMR: Przekaż gospodarstwo i weź premię z PROW
  2. Nowe usługi MZK – zakup biletu na smartfona
  3. Remont ul. Jarzębinowej
  4. Utrudnienia na ul. Stromej
  5. Odbiór kotłów lista nr 6

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00