Projekty RPO

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Marklowice poprzez przebudowę drogi wraz z odwodnieniem

  • Drukuj

logotyp

 

 

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Marklowice poprzez przebudowę drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem w ulicy Krakusa w Marklowicach”

Gmina Marklowice

Całkowita wartość projektu: 2.043.693,31 zł.
Wartość dofinansowania: 1.640.045,35 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa Ślaskiego na lata 2007 – 2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjneg Województwa Ślaskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl