Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Archiwalne Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych

WÓJT GMINY MARKLOWCE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych pod budownictwo mieszkaniowe
własność: Skarb Państwa - Gmina Marklowice w użytkowaniu wieczystym
Działki są niezabudowane, wolne od obciążeń, położone w Marklowicach przy ul. Pawła Musioła. Przeznaczenie w planie miejscowym: 13 MN – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 73 ZM – tereny ogrodów przydomowych.

1. Działka nr 988/22 o pow. 0,0946 ha, KW Nr 13.306-W,
Cena wywoławcza: 42.600,00 zł (zawiera podatek VAT);
Ustala się wadium w wysokości: 3.400,00 zł.

2. Działka nr 989/22 o pow. 0,1059 ha, KW Nr 13.306-W,
Cena wywoławcza: 47.700,00 zł (zawiera podatek VAT);
Ustala się wadium w wysokości: 3.800,00 zł.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg ustny odbędzie się 2.02.2010 r. o godz.10.00 w sali 205 siedziby Urzędu Gminy Marklowice w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia 71. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium do dnia 27.01.2010 r. na konto Urzędu Gminy Marklowice w ING Banku Śląskim S.A. w Katowicach o / Wodzisław Śl. nr 40105014031000000402466569 w formie pieniężnej.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia, płatną jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Przetarg może być odwołany zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2004 r. t. j. Dz. U. Nr 261 z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm.).
Nabywca ponosi koszty sporządzenia umowy notarialnej.
Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu można uzyskać w Pionie Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pok. 302, tel. (032) 45 92 832, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30, oraz na stronie internetowej www.marklowice.pl.
Gmina Marklowice zgodnie z art. 593 §2 KC może skorzystać z prawa odkupu w przypadku gdy:
- w okresie do 3 lat od daty podpisania umowy notarialnej Nabywca nie rozpocznie inwestycji, przy czym przez „rozpoczęcie inwestycji” należy rozumieć wybudowanie fundamentów (art. 62 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
- w okresie do 3 lat od podpisania umowy notarialnej Nabywca będzie zbywał nieruchomość.
Powyższe uwarunkowania zostaną wpisane w umowie notarialnej.

Załączniki:
  1. mapa z zaznaczonymi działkami
  2. wyrys z planu zagodpodarowania
  3. wypis z planu zagospodarowania 1
  4. wypis z planu zagospodarowania 2
  5. przebieg wodociągu przez działki
  6. projektowana kanalizacja przez działki

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00