Świadczenia Rodzinne

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

  • Drukuj
Od 1 stycznia 2010 roku otrzymywanie świadczenia pielęgnacyjnego będzie niezależne od osiąganych dochodów. Do tej pory świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało, gdy dochody w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekraczały kwoty 583,00 zł. Dlatego osoby, którym wydano decyzję odmowną, powinny jeszcze raz złożyć wniosek o po 1 stycznia. Taka zmiana wynika ze znowelizowanego art. 24 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

W związku z zniesieniem kryterium dochodowego świadczenie pielęgnacyjne będzie przyznawane tak jak zasiłek pielęgnacyjny na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności wydane jest na czas określony.