Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 8 sierpień 2022

Archiwalne Przetargi

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ciągnik rolniczy: ZETOR

1.jpgGMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
44 – 321 Marklowice ul, Astrów 4A
Tel. 032 455 02 92 Fax 032 455 02 92
NIP 6472443765
OGŁASZA
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż pojazdu ciągnik rolniczy:
Marka - ZETOR
Typ - 8441 PROXIMA
Nr ciągnika C844105037J
Rok produkcji - 2007 r
Wskazanie licznika w mth - 1750
Kolor: - czerwony
Ładowacz czołowy współpracujący z ciągnikiem
Wyposażenie: Skrzynia 12/12 z rewersem, klimatyzacja, siedzenie pasażera, Przedni TUZ + WOM, lampa ostrzegawcza, dodatkowy rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej

Cena wywoławcza wynosi : 82 000.00 zł. ( słownie: osiemdziesiątdwatysiące zł. 00/100 )

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej ofercie w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej
ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice do dnia 06.12.2010 r do godziny 8.45 z dopiskiem Przetarg –
pojazdu – ciągnik marki Zetor.

Oferta powinna zawierać :
1. imię nazwisko dokładny adres oferenta, jeżeli oferent jest osobą prawną, to nazwę firmy
i siedzibę,
2. oferowaną cenę zakupu,
3. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia,
4. oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem przedmiotu przetargu,
5. ksero kopię wpłaty wadium.
Jeśli oferta nie spełni ww. warunków, podlegać będzie odrzuceniu.

Otwarcie ofert i wybór oferenta nastąpi w dniu 06 grudnia 2010r o godz. 9.00 w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości
5365.00 zł. ( słownie: pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 00/100 ) w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice do dnia 06.12.2010 r do godziny 8.30 ,
bądź na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej:
ING O/Wodzisław Śląski, konto nr 04 1050 1403 1000 0023 2140 2212, najpóźniej
w terminie do dnia 05.12.2010r. W przypadku wpłaty na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej , za chwilę wniesienia wadium uznaje się chwilę zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji stosowne pełnomocnictwa.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone, w wysokości równej wniesionego wadium, niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu a oferentowi, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jeżeli żaden z uczestników
przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.
Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, przepada na rzecz Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, jeżeli uchyli się on od zawarcia umowy kupna sprzedaży.
Zwrot wadium następuje w wysokości nominalnej.
Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty,
Cena zapłacona winna być na rachunek bankowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
ING O/Wodzisław Śląski, konto nr 04 1050 1403 1000 0023 2140 2212 – najpóźniej na jeden dzień naprzód przed dniem wyznaczonym jako dzień zawarcia umowy.

Organizator przetargu bez podania przyczyn, może ;
- nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu,
- odstąpić od przeprowadzenia przetargu do chwili jego rozpoczęcia,
- zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek ofert.
Wydanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
Oględzin przedmiotu sprzedaży na sprzedaż środka trwałego można dokonać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej - po uprzednim ustaleniu terminu - od poniedziałku do piątku każdego tygodnia,
w godzinach 9.00 – 14.00 do dnia przetargu.
Dodatkowe informacje w sprawie w/w pojazdu można uzyskać pod nr tel.:
( 032 ) 4550292

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00