Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

Obwieszczenia i Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Marklowice


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Marklowice

Na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję o przystąpieniu do opracowywania projektów:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego centralną część gminy o powierzchni ok. 68 ha, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały nr XL/228/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu miejscowego,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego obszar: część dzielnicy Marklowice Górne oraz rejon ul. Okrężnej o powierzchni ok. 51 ha, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały nr XL/229/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu miejscowego,
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego część dzielnicy Praga o powierzchni ok. 60 ha, w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały nr XL/230/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu miejscowego,
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Marklowice, obejmującego obszar pomiędzy ul. Orlą, Wyzwolenia i Wiosny Ludów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Marklowice Nr XXXV186/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r., w granicach określonych na załączniku graficznym do uchwały nr XL/231/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany miejscowego planu.

Z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z :
treścią wyżej wymienionych uchwał wraz z załącznikami graficznymi, na których oznaczone są granice obszarów objętych uchwałami,
założeniami do projektów wyżej wymienionych dokumentów,
opracowaniem ekofizjograficznym dla obszarów objętych wyżej wymienionymi uchwałami,
wnioskami instytucji i organów, o których mowa w art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), właściwych do uzgadniania i opiniowania projektów planów miejscowych, złożonymi na etapie zawiadomień o podjęciu uchwał o przystąpieniu do sporządzania ww. planów miejscowych
można zapoznać się w Urzędzie Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, w godzinach pracy urzędu.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w terminie do dnia 14 grudnia 2010 r. na piśmie do Wójta Gminy Marklowice, na adres Urzędu Gminy Marklowice, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, w postaci elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub ustnie do protokołu.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Marklowice.
Wójt Gminy Marklowice
mgr inż. Tadeusz Chrószcz

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00