Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

Obwieszczenia i Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Marklowice

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MARKLOWICE

Na podst. art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz.U. 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wyzwolenia w Marklowicach.

Wszelkie wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w Pionie Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71, pokój nr 302 nr tel. 459 28 32

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Pionie Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pokój nr 303, tel. nr 0-32 459 28 32 w godzinach pracy Urzędu Gminy.


Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00