Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 24 maj 2022

Dotacje pożytek

Wyniki Konkursu na zadania publiczne w Gmine Marklowice

 

                Załącznik do Zarządzenia Nr 152/ 2 /2011
                Wójta Gminy Marklowice
                z dnia 13 stycznia 2011 r.

 
Zadanie  Nr 1 - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”
 
  
Lp.
Nazwa zadania
Nazwa podmiotu
Kwota dotacji (zł)
1.

 „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży”

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy

 
53.250,00
2.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży pt.
„Sport na medal”

Uczniowski Klub Sportowy „WON-HYO”

 
4.500,00
Razem:
57.750,00

 
 
 
 
 

 

 
 Zadanie  Nr 2 - Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

 
Lp.
Nazwa zadania
Nazwa podmiotu
Kwota dotacji (zł)
1.

„Wystarczy śpiewać, aby być szczęśliwym”

Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Mieszany „Spójnia”

4.500,00
2.

„”Integracja lokalna przez sport, historie i kulturę
– od nas dla was”

Towarzystwo Miłośników Marklowic

10.000,00
3.
„ Kultura łączy pokolenia”

Marklowickie Stowarzyszenie Kobiet

30.500,00
Razem:
45.000,00
 
 

ZARZĄDZENIE Nr 152 / 2 / 2011

WÓJTA GMINY MARKLOWICE

z dnia 13 stycznia 2011 rokuw sprawie: rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice
w dziedzinie „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji ” na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz .U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) w związku z
Uchwałą Rady Gminy Marklowice Nr III/9/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 , ust. 3 ustawy ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2011 oraz ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1204 z póżn. zm.).


Wójt Gminy Marklowice
zarządza, co następuje:


§ 1
Rozstrzygnąć otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Gminy Marklowice w dziedzinach „upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” oraz „kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” na 2011 r. oraz przyznać dotacje w kwocie 102.750,00 zł. na dofinansowanie zadań zgodnie ze zestawieniem stanowiącym załącznik nr 1.

§ 2
Ogłosić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Marklowice.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi Pionowi Spraw Społecznych Urzędu Gminy Marklowice.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00