Oferta Inwestycyjna

Szanowni Inwestorzy!

  • Drukuj
ZAPRASZAMY INWESTORÓW DO MARKLOWIC

 

Gmina Marklowice posiada w swojej ofercie wiele interesujących terenów inwestycyjnych. Są to tereny przeznaczone zarówno pod działalność produkcyjną i usługową, jak również pod budownictwo mieszkaniowe. Większość działek, na których planujemy inwestycje produkcyjne i usługowe znajduje się na Strefie Aktywności Gospodarczej SAG przy ul. Wyzwolenia (droga 932 ok. 8 tys. pojazdów na dobę), gdzie obecnie funkcjonują 4 firmy zatrudniające 50 osób. Droga ta łączy Katowice, Żory i Wodzisław Śląski z granicą państwa w Chałupkach. Od przyszłego węzła autostrady A1 w Świerklanach strefa SAG oddalona jest o 4,5 km.
Przy ul. Wiosny Ludów łączącej Marklowice z miastami Radlin i Rybnik znajdują się tereny przeznaczone pod usługi i handel oraz budownictwo szeregowe.
Dla nowych inwestycji komercyjnych gmina udziela zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Pomoc ta nie jest uwarunkowana ilością zatrudnienia, ale największą korzyść przynosi inwestorom, którzy zrealizują budynki kubaturowe o dużej powierzchni użytkowej.
Poniżej przedstawiamy metryczki działek, które w najbliższym czasie gmina wystawi na sprzedaż w drodze przetargów. Informacja o tych przetargach znajdzie się na naszej stronie internetowej zakładka Zamówienia Publicze - przetargi.

 

Opis Mapa Marklowice z umiejscowieniem Strefy Aktywności Gospodarczej Mapa Strefy aktywności Gospodarczej
Tereny inwestycje pod działalność produkcyjną i usługową
Strefa Aktywności Gospodarczej
b_200_200_16777215_00___images_image_marklowicesagsm.jpg
Opis Mapa Marklowice z umiejscowieniem Terenów pod Usługi Handlowe Szczegółowa mapa Lokalizacyjna
Tereny pod Usługi Handlowe


b_200_200_16777215_00___images_image_mokrasm1.jpg
Opis Mapa Marklowice z umiejscowieniem Terenów pod Budownictwo Szeregowe Szczegółowa mapa Lokalizacyjna
Tereny pod Budownictwo szeregowe b_200_200_16777215_00___images_image_szeregcalysm.jpg