Świadczenia Rodzinne

Okres zasiłkowy 2011/2012 świadczenia rodzinne

  • Drukuj
            Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2011/2012 będzie można składać od dnia 1 września br. 

 
         W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada, natomiast gdy wniosek ten wraz z dokumentami złożony zostanie w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.