Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 25 maj 2022

Wybory Sejm Senat 2011

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związk

INFORMACJA
WÓJTA GMINY MARKLOWICE
z dnia 1 6 września 20 l l r

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku
z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art.36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r . – Kodeks wyborczy (Dz.U.
z 2011 r. Nr 21 . poz. 112 ze zmianami)

Wójt Gminy Marklowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu, czasie i formie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 9 października 2 01l r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71, Pion Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - II piętro pokój 304 w terminie od l9 września 2011 r. do 3 października 2011 r. w godzinach urzędowania na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenia tożsamości wyborcy w spisie. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 27 lipca 20l1 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158. poz. 942).
Udostępnianie do wglądu spisu polega na udzieleniu informacji potwierdzającej iż osoba
wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu), albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.
Formularz wniosku o udostępnienie spisu wyborców można pobrać tutaj w formacie pdf lub  w Pionie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.


Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00