Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

Informacje

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804) oraz uchwał Rady Gminy Marklowice nr II/7/2002 i II/8/2002 z dnia 28.11.2002 r. zawiadamiam

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Marklowice obejmujących:

A - tereny przeznaczone pod Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy (obszar ograniczony od zachodu terenami mieszkaniowymi przy ul. Astrów, od północy drogą gruntową i terenami rolnymi, od wschodu terenami mieszkaniowymi przy ul. T. Zana i od południa skarpami i GPZ oraz ul. Wiosny Ludów)

B - tereny przeznaczone pod Strefę Aktywności Gospodarczej (obszar ograniczony od południa ul. Wyzwolenia, od zachodu, wschodu i północy drogami gruntowymi)

Szczegółowe granice terenów objętych planami zagospodarowania przestrzennego znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice.Przedmiotem sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem "A" są ustalenia przestrzenne zapisane w formie graficznej i tekstowej, dotyczące przede wszystkim:- wydzielenia terenów przeznaczonych do realizacji celów związanych z potrzebami społeczności lokalnej w zakresie usług sportu i rekreacji (budowa ośrodka rekreacyjno-sportowego),- ustalenia zasad czasowego wykorzystania i zagospodarowania terenów,- przekształceń funkcjonalnych terenu wymagających procedury przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Przedmiotem sporządzanego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru oznaczonego symbolem "B" są ustalenia przestrzenne, zapisane w formie graficznej i tekstowej, dotyczące przede wszystkim:- poprawy warunków aktywizacji obszaru,- wydzielenia terenów przeznaczonych do realizacji celów związanych z potrzebami społeczności lokalnej w zakresie usług publicznych oraz działalności produkcyjnej i rzemieślniczej o małej uciążliwości dla otoczenia,- ustalenia zasad czasowego wykorzystania i zagospodarowania terenów,- przekształceń funkcjonalnych terenu wymagających procedury przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00