Rozwój Gminy

przystąpieniu do procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania planu na środowisko

  • Drukuj

przystąpieniu do procedury postępowania w sprawie oceny oddziaływania planu na środowisko

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 1 i 3, ust. 2, art.. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 i 3 w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z dnia 20.06.2001 r.).

z a w i a d a m i a m , ż e

w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o dokumentach związanych z przystąpieniem do sporządzania w/w planów zagospodarowania przestrzennego znajdują się dokumenty zawierające informacje o środowisku określone w art. 19 ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.Publicznie dostępny wykaz o którym mowa powyżej jest dostępny w Urzędzie Gminy Marklowice – Wydziale Infrastruktury Technicznej i Rozwoju w godz. od 800 do 1500 (dni pracy Urzędu).Przeglądanie dokumentów umieszczonych w wykazie jest bezpłatne i odbywa się w dniu złożenia wniosku o ich udostępnienie.Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 32 ust. 1 i art. 43 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do w/w planów zagospodarowania przestrzennego oraz do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w/w planów.Wnioski i uwagi na piśmie należy składać w Urzędzie Gminy Marklowice - Wydziale Infrastruktury Technicznej i Rozwoju, 44-321 Marklowice, ul. Wyzwolenia 71 pok. 303, w terminie do 15.03.2003 r.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.