2008

  • Drukuj

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok oraz informacji o wysokości zobowiązań, wysokości otrzymanych i udzielonych dotacji oraz wykazu osób którym udzielono poręczeń, gwarancji, ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłat na raty.
Załącznik 22.pdf (1 929,3 KB)