Zamówienia publiczne

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z Marklowic do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących

  • Drukuj

Przedmiotem zamówienia jest dowóz 6 dzieci niepełnosprawnych na trasie Marklowice - Wodzisław Śl. - Kornowac - Rzuchów - Pogrzebień - Racibórz - Pogrzebień - Rzuchów - Kornowac - Wodzisław Śl. -Marklowice liczącej około 185 km tj. 4 kursy dziennie (kurs - trasa w jedną stronę), do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ul. K. Miarki 4 oraz do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Królewskiej 19 w Raciborzu. 2. Wymagania dotyczące sposobu realizacji przedmiotu zamówienia: 1) dzieci dowożone będą codziennie od poniedziałku do piątku, począwszy od dnia 3 września 2012 r. do 28 czerwca 2013 r. 2) rano dzieci zabierane będą z miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu między godziną 6.30 a godziną 7.00 3) po południu dzieci zabierane będą z ośrodków w godzinach 14.00 - 15.00 i rozwożone do miejsca zamieszkania lub w jego pobliżu 4) dokładne godziny dowozu i przywozu dzieci uzależnione są od ich rozkładu zajęć w ośrodkach 3. Wykaz miejsc z których dzieci będą odbierane i do jakich szkół dowożone stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Wykonawca w czasie dowozu dzieci musi zapewnić im opiekę osoby, która posiada kwalifikacje (określone odrębnymi przepisami) do sprawowania opieki nad dziećmi.

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załączniki