Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 7 październik 2022

Archiwalne Przetargi

Zamówienia Publiczne

Zapytanie ofertowe

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z zm.), Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71, 44-321 Marklowice zaprasza do złożenia oferty na:

przeprowadzenie kursu „Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej” dla 3 uczestników/czek projektu pn.: „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - KOD CPV 80530000-8  Usługi szkolenia zawodowego

 Termin wykonania:

 • październik 2012 – harmonogram zostanie uzgodniony szczegółowo po wyborze Wykonawcy

 Wymagania dot. przedmiotu zamówienia:

 • Program kursu musi obejmować zajęcia w zakresie wiedzy teoretycznej i praktycznej;
 • Liczba godzin kursu – minimalnie 48 godzin lekcyjnych;
 • Kurs powinien kończyć się egzaminem;
 • Po zakończeniu kursu uczestniczki otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. (Dz. U. poz. 186) wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowej i/lub certyfikat potwierdzający ukończenie kursu. Certyfikaty powinny posiadać logotypy PO KL                  i EFS;
 • Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uczestnikom/czkom kursu:
 1. materiałów dydaktycznych, które przechodzą na własność uczestników/czek kursu,
 2. odpowiednich warunków lokalowych i wyposażenia techniczno – dydaktycznego (uczestnicy/czki kursu mają do swojej dyspozycji wyposażone samodzielne stanowisko pracy)
 3. poczęstunku (kruche ciasteczka, kawa, herbata, woda mineralna),
 4. opieki kadry dydaktycznej posiadającej wykształcenie kierunkowe lub wyższe oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zgodnych z zakresem tematycznym kursu;
 • Dokumenty potwierdzające wykształcenie kadry dydaktycznej;
 • Kurs powinien odbywać się na terenie powiatu wodzisławskiego, rybnickiego lub jastrzębskiego;
 • Wykonawca będzie odpowiedzialny za monitorowanie obecności uczestników/czek na zajęciach;
 • Wykonawca zobowiązany będzie oznakować logotypami PO KL i EFS pomieszczenie, w którym odbywać będzie się kurs;

 

Podstawą wyboru oferty będą następujące kryteria:

 • Oferta zgodna z opisem Zamawiającego
 • Cena za 1 godzinę szkolenia

Oferta, której formularz stanowi załącznik do niniejszego zapytania powinna zawierać:

 

  1. wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
  2. program kursu zgodny ze standardami kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych;
  3. wykaz kadry zaangażowanej do realizacji kursu wraz ze szczegółowym opisem kwalifikacji  i doświadczenia;
  4. oświadczenia wykładowców zaangażowanych do realizacji kursu (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego)
  5. informację o planowanym miejscu szkolenia wraz z opisem stanowisk dla uczestników/czek kursu;
  6. referencje.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez Wykonawcę

 

Informacje dodatkowe:

 

 1. 1.Szkolenie będzie finansowane w całości ze środków publicznych;
 2. 2.Płatność za kurs nastąpi po zakończeniu kursu, po przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
 3. 3.Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający skontaktuje się                        z wybranym Wykonawcą.
 4. 4.Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Ofertę proszę sporządzić na załączonym Formularzu i  złożyć ją w terminie do dnia 05.10.2012 r. (decyduje data wpływu) do Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach lub przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w temacie wiadomości wpisującOferta na przeprowadzenie kursu Kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej”. Dodatkowych informacji udziela Kierownik OPS              w Marklowicach – Krystyna Malina pod nr tel. 32 4550684 w godzinach 7.30 – 15.30. Pytania można kierować również na adres e-mail podany powyżej.

załączniki 1

załącznik 2

 

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00