Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 27 marzec 2023

Obwieszczenia i Ogłoszenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Marklowice o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Wiosny Ludów w Marklowicach”

                                                                                                    Marklowice, dnia 13.12.2012 r.

ITR.6733.9.2012.AR

                                         OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MARKLOWICE

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2000r., Dz. U. nr 98 poz. 1071 z pózn. zmianami)

zawiadamia się,

że na wniosek HYDRO-SIEĆ S.C. Opole działającej na zlecenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wydana została decyzja ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

„Wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Wiosny Ludów w Marklowicach"

Wszelkie wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie do14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości w Pionie Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71, pokój nr 302 nr tel. 459 28 32

Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Pionie Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Urzędu Gminy Marklowice, ul. Wyzwolenia 71, pokój nr 303, tel. nr 0-32 459 28 32 w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00