Uchwały w sprawie utrzymania porządku na terenie Gminy Marklowice

  • Drukuj

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wersja elektroniczna

XVIII/117/20 w sprawie - zmiany uchwały Nr XXI/117/16 Rady Gminy Marklowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice.
Treść uchwały XVIII/117/20

XVIII/116/20 w sprawie - szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Treść uchwały XVIII/116/20

XXIII/127/16 - w sprawie - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice.
Załącznik 127.pdf (93,2 KB)

XXI/117/16 - w sprawie - regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marklowice.
Załącznik 117.pdf (199,4 KB)

XX/109/116 - w sprawie - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik 109.pdf (93,2 KB)

XX/108/16 - w sprawie - ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Marklowice.
Załącznik 108.pdf (188,1 KB)

163/XXIX/13 - w sprawie - warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Załącznik 163.pdf (1 486,6 KB)

162/XXIX/13 - w sprawie - zmiany uchwały nr XXVI/142/12 z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Marklowice.
Załącznik 162.pdf (362,5 KB)

142/XXVI/2012 - w sprawie - ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie gminy Marklowice – ref. budżetu Gminy Marklowice na 2013 rok .
Załącznik 142 wzór deklaracji smieci.pdf (306,5 KB)

141/XXVI/2012 - w sprawie - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Załącznik 141 tryb i czestotliwosc opłaty za smieci.pdf (164,0 KB)

140/XXVI/2012 - w sprawie - stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Marklowice .
Załącznik 140 stawka opłaty - odpady.pdf (159,8 KB)