Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 18 sierpień 2022

Konsultacje

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu
Rocznego Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

 Protokół z dnia 18 października 2013 r. z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 27 września 2013 do 
17 października 2013 roku w celu poznania opinii i uwag organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Ogłoszenie o konsultacjach, wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii w ramach prowadzonych konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”. Zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Marklowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz przesłano informacje pocztą elektroniczną. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną, tradycyjną i osobiście.

W ogłoszeniu wskazano przedmiot konsultacji, termin, formę i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag, opinii
i wniosku do przedstawionego do konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

 Zgodnie z Uchwałą XLVII/275/10 Rady Gminy Marklowice z dnia 5.11.2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Protokół
z wynikami  konsultacji zamieszcza się: na stronie internetowej Urzędu Gminy Marklowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00