Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
środa 29 czerwiec 2022

Projekt EFS

OGŁOSZENIE O NABORZE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM W 2014 r.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach zaprasza do udziału w tegorocznej edycji projektu systemowego, tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. pn.: „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Tutejszy ośrodek po raz siódmy przystępuje do realizacji projektu mającego na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, bez zawodu, o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych, a w szczególności do osób, którym opieka nad dziećmi bądź osobami zależnymi uniemożliwiła podjęcie zatrudnienia i zdobycie odpowiednich kwalifikacji, osób samotnie wychowujących dzieci, osób niepełnosprawnych ze wskazaniami do pracy, osób zagrożonych nałogami (w trakcie terapii lub po leczeniu) lub zatrudnionych - osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego z powodów określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej, kwalifikującymi się do świadczeń z pomocy społecznej.
W ramach projektu przewiduje się następujące działania:

• Trening umiejętności psychospołecznych
• Trening umiejętności społecznych
• Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego
• Kurs prawa jazdy kat. B
• Kursy zawodowe (zgodnie z zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy).

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczą w atrakcyjnych kursach zawodowych, zdobywają wiedzę m.in. z zakresu prawa pracy, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, przechodzą również szkolenie z zakresu równości szans kobiet i mężczyzn. Od uczestników wymagany jest aktywny udział w spotkaniach i szkoleniach.
Ponadto uczestnicy projektu zostają objęci wsparciem finansowym, otrzymają również materiały biurowe i piśmiennicze oraz książki z zakresu tematyki szkoleń. Na czas realizacji projektu jego uczestnicy i uczestniczki zostają objęci ubezpieczeniem NNW.
Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie przyjmują pracownicy socjalni codziennie w godz. od 730 do 1530 w siedzibie OPS w Marklowicach, ul. Wyzwolenia 71.
Ostatecznej weryfikacji uczestników projektu dokona kierownik OPS wraz z pracownikami socjalnymi.
Wszelkich informacji nt. projektu udzielają: pracownik socjalny Lidia Banaś lub kierownik OPS Krystyna Malina pod numerem telefonu: (32) 4550684.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00