Projekt EFS

INFORMACJA O REALIZOWANYM PROJEKCIE W 2014 r.

  • Drukuj

logo

 

 

 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, iż w ramach realizacji tegorocznej edycji projektu systemowego pn.: „Efektywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w gminie Marklowice” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została już wyłoniona grupa docelowa licząca 10 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie.

Są to osoby niepracujące, zamieszkujące na terenie gminy Marklowice, zagrożone wykluczeniem społecznym. Grupę docelową tworzy w tym roku 8 kobiet i 2 mężczyzn. Dzięki udziałowi  w projekcie osoby te mają możliwość zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, co uczyni je atrakcyjniejszymi na rynku pracy.  

W najbliższym czasie w ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie zajęć z psychoterapeutą w formie treningu umiejętności psychospołecznych. Następnie planowana jest realizacja zajęć z trenerem umiejętności społecznych oraz doradcą zawodowym.