O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Marklowice z dnia 14 kwietnia 2014 roku

  • Drukuj

w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.

                Na podstawie art. 16 § 1 i art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179 i 180), w związku z uchwałą nr XXV/132/12 Rady Gminy Marklowice z dnia 28.11.2012 r. w sprawie podziału gminy Marklowice na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 844 z 24 stycznia 2013 r.),

Wójt Gminy Marklowice podaje do wiadomości wyborców, informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.:

 

Nr

Siedziba

obwodu

Granice obwodu głosowania

obwodowej komisji

głosowania

wyborczej

1

Astrów, Boczna, Działkowa, Nowa, Kanarkowa, Osiedle Kolorowe, Pawła Musioła, Prosta, Porzeczkowa, Spacerowa, Szeroka, Sportowa, Wiosny Ludów od nr 2-52 (parzyste) i od nr 1-65 (nieparzyste), Wyzwolenia od nr 174-216 (parzyste) i od 77-133 (nieparzyste), Widokowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Marklowice
ul. Wyzwolenia 160

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

 

Siedziba obwodowej komisji

wyborczej właściwa dla głosowania korespondencyjnego

 

 

 

2

Brzozowa, Cmentarna, Gajowa, Goplany, Jabłoniowa, Krótka, Jana Kilińskiego od nr 2-4 (parzyste) i od nr 1-23 (nieparzyste) Ogrodowa, Okrężna, Rolnicza, Słoneczna, Tomasza Zana od nr 2-30 (parzyste) i od nr 1-41 (nieparzyste), Wiśniowa, Wyzwolenia od nr 102-172 (parzyste) i od nr 43-75 (nieparzyste).

Szkoła Podstawowa Nr 1 Marklowice
ul. Wyzwolenia 160

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

Cicha, Dębowa, Długa, Fiołkowa, Jankowicka, Krakusa, Kręta, Kwiatowa, Jana Kilińskiego od
nr 6-8 (parzyste) i od nr 25-29 (nieparzyste), Lipowa, Michała Mroza, Polna, Rzemieślnicza, Spokojna, Stroma, Świerkowa, Stawowa, Strażacka, Karola Szymanowskiego, Wąska, Wyzwolenia od nr 2-100A (parzyste) i od nr 1-41A (nieparzyste), Zgody.

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej
Marklowice
ul. Krakusa 1

4

Bławatkowa, Bukowa, Jarzębinowa, Kormoranów, Leśna, Mokra, Orla, Środkowa, Tomasza Zana od nr 32-56 (parzyste) i od nr 43-69 (nieparzyste), Jana Wantuły, Wiosny Ludów od nr 54-102 (parzyste) i od nr 67-129 (nieparzyste), Zielona.

Szkoła Podstawowa Nr 2 Marklowice (Chałupki)
ul. Wiosny Ludów 78

Informacje:

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie. Wyborca niepełnosprawny zgłasza wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, do 21 dnia przed dniem wyborów, to jest w terminie do dnia 4 maja 2014 r.

Lokale wyborcze otwarte będą, dla przeprowadzenia głosowania, w dniu 25 maja 2014 r. od godziny 700 do 2100, bez przerwy.

Wójt Gminy Marklowice

(-) mgr inż. Tadeusz Chrószcz