Aktualności GZOPO

Gimnazjalna Szkoła Aktywności (2)

  • Drukuj

DSC 6375Gimnazjum w Marklowicach z dniem 1 sierpnia 2014 rozpoczęło realizację projektu „Gimnazjalna Szkoła Aktywności". Działania projektowe zakończą się 30 czerwca 2015 roku.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".
Całkowity koszt dofinansowania zaplanowanych działań wyniesie 172 200,60 zł.

W ramach projektu Szkoła organizować będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe dla wszystkich uczniów. Stworzony zostanie Szkolny Ośrodek kariery oraz szereg warsztatów zawodoznawczych, szczególnie dla uczniów klas III. W ramach przyznanych środków uczniowie wyjeżdżać będą do szkół ponadgimnazjalnych, na Targi Edukacyjne i wycieczki do ciekawych miejsc. Rozpocznie działalność Gimnazjalne Centrum Aktywności, w ramach którego działać będzie koło filmowców i fotografików, koło dziennikarskie, koło miłośników rysunku, koło młodego odkrywcy i miłośników Pitagorasa. Dla uczniów uzdolnionych w zakresie języka angielskiego zorganizowane zostaną konwersacje z native speakerem. Uczniowie pojadą do teatrów i kin w Krakowie, Zabrzu i Rybniku, wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w Katowicach, odwiedzą Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. W ramach wyrównywania szans edukacyjnych brać będą udział w zajęciach wyrównawczych z różnych przedmiotów.
Dla Rady Pedagogicznej również zaplanowano warsztaty z e-learningu i ICT. Szkoła, by zrealizować wszystkie zaplanowane działania zostanie wyposażona w dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym tablicę interaktywną. Najważniejszym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic poprzez realizację programu rozwojowego szkoły.
Dla potrzeb projektu stworzona zostanie strona internetowa z galerią multimedialną. Zarządzać projektem i rozliczać stronę finansową będzie GZOPO w Marklowicach.

Podejmowane działania na pewno przyczynią się do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej Gimnazjum w Marklowicach, ale przede wszystkim umożliwią rozwijanie u gimnazjalistów twórczych pasji i zainteresowań.

http://gimnazjalnaszkolaaktywnosci.pl/