Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

OGŁOSZENIE

- do 26 października mija termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty go głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

- do 2 listopada mija termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

- do 7 listopada mija termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający
równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i
niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5
ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych
2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5
ustawy wymienionej w pkt 1
3. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1
4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów
5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów a także osoby o stałej albo
długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy
75 lat może głosować przez pełnomocnika.

Pełnomocnikiem może być osoba:
- wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania
Pełnomocnikiem nie może być osoba:
- wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania
- mężowie zaufania
- kandydaci na Prezydenta Rzeczypospolitej
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
- kopie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa.

- do 11 listopada mija termin składania wniosków przez wyborców przebywających o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00