Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
piątek 29 wrzesień 2023

INFORMACJA WÓJTA GMINY MARKLOWICE z dnia 24 października 2014 r.

o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Marklowice,
zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014r

Na podstawie art. 36§ 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Wójt Gminy Marklowice

powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek
samorządu terytorialnego i wyborem Wójta Gminy Marklowice, zarządzonymi
na dzień 16 listopada 2014r

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Marklowice w terminie od 26 października 2014r. do dnia 10 listopada 2014r. w godz.
od 8ºº do 15ᶟo w pok. 304 na pisemny wniosek wyborcy [§ 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r w sprawie spisu wyborców (Dz.U Nr 158, poz. 942 oraz z 2014r poz. 931)]. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie
(§ 17 rozporządzenia).

Wójt Gminy Marklowice
(-) mgr inż. Tadeusz Chrószcz

___________________
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011r Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147,poz.881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281 z 2012r poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014r poz. 179, 180 i 1072

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00