Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 8 sierpień 2022

Archiwalne Przetargi

PRZETARG USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KOSIARKI Z WAŁKIEM XL 180

PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ RUCHOMYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH
OGŁOSZENIE
O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ KOSIARKI Z WAŁKIEM XL 180
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
44-321 Marklowice ul, Astrów 4A
Tel. 032 455 02 92 Fax 032 455 02 92
NIP 6472443765
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych należących do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach .
Przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego jest  sprzedaż majątku ruchomego kosiarka z wałkiem XL 180 stanowiącego wyposażenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach.
Termin przetargu ; 15.12.2014 r. Godzina 9:00
Miejsce przetargu:  GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ 44 – 321 Marklowice ul, Astrów 4A
Cena wywoławcza: 4500 zł słownie(cztery tysiące pięćset złotych)
Wartosc jednego postępowania to 45 zł
Sprzęt można oglądać:  w GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ul. Cmentarna 9, 44-321 Marklowice w dniu 10.12.2014r. w godzinach od 10.00 do 13.00.
Informacji udziela:
– Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Marklowicach  mgr Jacek Pawelec  tel.  609357633
Przetarg dochodzi do skutku, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej jeden uczestnik i zgłoszone  zostanie co najmniej jedno postąpienie powyżej stawki wywoławczej.
Pełnomocnicy uczestników przetargu winni okazać Komisji stosowne pełnomocnictwa.
Organizator przetargu nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży na raty,
W przypadku, gdy uczestnik, który wylicytuje zakup kosiarki z wałkiem XL 180 nie podpisze umowy w wyznaczonym terminie, skutkować to będzie utratą praw wynikających z przybicia.
Organizator przetargu ustnego nieograniczonego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu  lub jego unieważnieniu bez podawania przyczyny. Informację o tym zdarzeniu podaje się do publicznej wiadomości (wywieszenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń, umieszczenie informacji na stronie internetowej www.marklowice.pl.).
Organizator przetargu ustnego nieograniczonego zastrzega sobie prawo do dokonania zmian ogłoszenia lub warunków przetargu.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi po zapłaceniu pełnej ceny, najpóźniej w terminie 14 dni po wystawieniu faktury przez  gminny zakład gospodarki komunalnej.
Nabywca na własny koszt dokonuje odbioru, załadunku i transportu zakupionego sprzętu będącego przedmiotem przetargu.


Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00