Niska emisja

  • Drukuj

W okresie sezonu grzewczego podczas bezwietrznej pogody i braku opadów atmosferycznych, stężenia pyłu zawieszonego przekraczają normę dobową nawet kilkukrotnie. Powietrze jest mocno zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenem. Za taki stan odpowiedzialna jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania budynków.

Niska emisja ma bardzo niekorzystny, a czasem wręcz zabójczy wpływ na nasz organizm. Jest powodem wielu chorób układu oddechowego, alergii, bólów głowy, układu krążenia, chorób wątroby, chorób skórnych, zaburzeń hormonalnych a nawet nowotworów.

W ubiegłym roku Gmina planowała opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu Gmina zamierzała ubiegać się o dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych znajdujących się na terenie Marklowic na źródła ciepła, które znacząco obniżyłyby niską emisję.

Pod koniec 2014 r. przeprowadzono inwentaryzację – w formie ankiety. Wśród właścicieli posesji rozprowadzono ponad 1 tys. ankiet, które m.in. zawierały pytania z zakresu: ocieplenia budynku, źródła ciepła i ilości zużywanego paliwa oraz zadeklarowania zainteresowania przystąpieniem do wymiany źródła ciepła, tak by ograniczyć niską emisję.

Jednak chęć ograniczenia niskiej emisji w naszej gminie ze strony mieszkańców jest bardzo
mała. Świadczą o tym wyniki przeprowadzonej ankiety. Z tysiąca rozdanych ankiet, tylko 90
mieszkańców wyraziło zainteresowanie programem, odpowiadając na ankietę.

"Tak małe zainteresowanie wdrożeniem programu ograniczenia niskiej emisji, a tym samym poprawą jakości powietrza w Marklowicach, proceduralnie eliminuje nas na razie z ubiegania się o środki zewnętrzne na ten cel." – mówi Tadeusz Chrószcz wójt gminy.

Spalanie węgla i innych paliw, często bardzo złej jakości (nierzadko z domieszką odpadów komunalnych) w starych piecach grzewczych o niekorzystnych parametrach sprawnościowo-energetycznych powoduje uwalnianie do naszego najbliższego otoczenia szeregu różnych, szkodliwych substancji chemicznych.  

Niebezpieczne związki chemiczne, składniki niskiej emisji wnikają do gleby, a także w rosnące warzywa i owoce. Przyczyniają się również do występowania smogu, kwaśnych deszczy i podwyższenia średniorocznych temperatur w tym i zmian klimatu.