Dotacje celowe na ochronę środowiska

  • Drukuj

Prosimy o zapoznanie się z uchwałą Rady Gminy w sprawie udzielania dotacji osobom fizycznym w zakresie:

  • modernizacji systemów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej
  • usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest
  • budowania przydomowych przepompowni ścieków lub przyłączy kanalizacyjnych

UCHWAŁA I REGULAMIN - pobierz