Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 9 luty 2023

Archiwalne Przetargi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach ul. Wyzwolenia 71

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy referenta ds. świadczeń rodzinnych od 1 marca 2007

 1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe.

 1. Wymagania dodatkowe:

 1. kierunki wykształcenia      preferowane: ekonomiczny, rachunkowość, prawo i administracja,

       
 2. staż pracy mile widziany,

       
 3. umiejętność obsługiwania      sprzętów komputerowych oraz znajomość podstawowych      programów komputerowych,

       
 4. komunikatywność.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. umiejętna interpretacja aktów      prawnych z zakresu postępowania administracyjnego, ustawy       o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec      dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,      aktów wykonawczych dotyczących w/w ustaw oraz innych      regulacji prawnych mających wpływ na ustalanie uprawnień do      świadczeń rodzinnych,      

       
 2. umiejętne posługiwanie się      sprzętem komputerowym, jak i programem służącym do realizacji      powierzonych zadań,

       
 3. wydawanie druków,      przyjmowanie wniosków oraz udzielanie wyczerpujących      informacji dotyczących świadczeń rodzinnych,

       
 4. rejestrowanie wniosków,      analiza, weryfikacja dokumentacji, przygotowanie decyzji      administracyjnych, rejestrowanie podjętych decyzji      administracyjnych,

       
 5. prowadzenie korespondencji      dotyczącej świadczeń rodzinnych,

       
 6. terminowe opracowywanie sprawozdań      oraz prognozowanie potrzeb na realizację powierzonych zadań,      

       
 7. prowadzenie pełnej dokumentacji w      wymienionych sprawach,

       
 8. systematyczne podnoszenie      kwalifikacji zawodowych w szczególności poprzez uczestnictwo       w szkoleniach z zakresu przedmiotowych zadań.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),

 2. list motywacyjny,

 3. dokument poświadczający wykształcenie (dyplom),

 4. kwestionariusz osobowy (druk dostępny w siedzibie OPS),

 5. oświadczenie o niekaralności,

 6. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach ul. Wyzwolenia 71 w terminie do dnia 15 lutego 2007 r.

Dokumenty, które wpłyną do OPS po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marklowice www.bip.marklowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marklowice ul. Wyzwolenia 71.

Z przyczyn niezależnych Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Marklowicach może unieważnić konkurs na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych.

Opis stanowiska pracy w OPS Marklowice

 1. Stanowisko pracy – referent ds. świadczeń rodzinnych

Wymogi kwalifikacyjne

 • wykształcenie wyższe,

 • preferowane kierunki: ekonomiczny, rachunkowość, prawo i administracja,

 • mile widziany staż pracy,

 • umiejętne obsługiwanie sprzętów komputerowych oraz znajomość podstawowych programów komputerowych.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 • umiejętna interpretacja aktów prawnych z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz wszystkich aktów wykonawczych dotyczących tych ustaw, innych regulacji prawnych mających wpływ na ustalanie uprawnień do świadczeń rodzinnych,

 • umiejętne posługiwanie się sprzętem komputerowym, jak i odpowiednim programem służącym realizacji świadczeń rodzinnych,

 • wydawanie druków, przyjmowanie wniosków oraz udzielanie wyczerpujących informacji dotyczących świadczeń rodzinnych,

 • rejestrowanie wniosków, analiza i weryfikacja dokumentacji oraz przygotowywanie decyzji do zatwierdzenia, rejestrowanie decyzji,

- prowadzenie korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych,

 • terminowe opracowywanie sprawozdań oraz prognozowanie potrzeb na realizację świadczeń rodzinnych, prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej świadczeń rodzinnych,

 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przedmiotowych zadań.

 1. Odpowiedzialność pracownika

Pracownik zajmujący stanowisko ds. świadczeń rodzinnych jest odpowiedzialny za terminowe i zgodne z przepisami prawnymi załatwianie powierzonych zadań.

 1. Wyposażenie stanowiska pracy

 • sprzęt komputerowy

 • program ds. realizacji świadczeń rodzinnych „Familia”

 • telefon, internet.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00