Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 2 grudzień 2021

Zasady przyznawania dotacji celowej do modernizacji systemów ogrzewania na rok 2016

komin Dotacja obejmuje pokrycie części kosztów inwestycji polegającej na modernizacji istniejących systemów ogrzewania, tj. zamianie kotła węglowego komorowego lub pieca węglowego, będących podstawowym źródłem ciepła w budynkach, na źródło ogrzewania wykorzystujące: energię elektryczną, gaz, olej opałowy, biomasę, węgiel w kotłach z paleniskiem retortowym (konstrukcja źródła ciepła uniemożliwiająca spalanie odpadów), pompę ciepła.

Ile wynosi dotacja w tym roku?
W przypadku modernizacji systemu ogrzewania kwota dotacji wynosi 3.000,00 zł jednak nie więcej niż 50 % wartości zakupu urządzenia (bez kosztów montażu).

Komu przysługuje dotacja?
Do korzystania z dotacji celowej na niniejszych zasadach uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami innego tytułu prawnego do budynków mieszkalnych (budynek, w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna nie więcej niż 30% część usługowa lub inna) oraz mieszkań w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie gminy Marklowice, które dokonały rozruchu zainstalowanego urządzenia.

Kiedy dotacja nie przysługuje?
Dotacja celowa nie przysługuje w przypadku gdy przed rokiem 2010 było udzielone dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wymianę lub zabudowę kotła w budynku. Dotacja celowa jest udzielana jeden raz na wymianę pieca w danym budynku.

Jak i kiedy można uzyskać dotację?
Wnioski wraz z kompletem dokumentów przyjmowane są w Urzędzie Gminy prze cały rok, jednak nie później niż do 12 miesiąca od daty zakupu pieca (data wystawienia imiennej faktury).

Jakie dokumenty są wymagane?
Osoba ubiegająca się o udzielenie dotacji powinna złożyć wniosek zawierający odpowiednie oświadczenia oraz następujące dokumenty:

  1. kserokopię imiennej faktury zainstalowanego urządzenia grzewczego wystawioną na uprawnioną osobę – oryginał do wglądu,
  2. kserokopię aktu własności budynku/mieszkania lub inny dokument potwierdzający prawo do dysponowania budynkiem/mieszkaniem – oryginał do wglądu,
  3. zgodę właściciela budynku na przeprowadzenie modernizacji lub montażu, jeżeli wnioskodawca nie jest właścicielem,
  4. w przypadku kotła węglowego z paleniskiem retortowym – odpowiedni certyfikat energetyczno – emisyjny wydany przez uprawnione do tego instytuty,
  5. w przypadku ogrzewania gazowego – protokół odbioru końcowego robót wraz z oświadczeniem wykonawcy o prawidłowości wykonania instalacji wewnętrznej.

WNIOSEK - pobierz (.pdf 75.9KB)

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00