Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 2 grudzień 2021

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na 2016 rok.

kominW bieżącym roku Gmina Marklowice uruchamia Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Program ma na celu zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji pochodzących ze spalania w kotłach centralnego ogrzewania niskiej jakości paliw, poprzez wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne niskoemisyjne.

Uruchomienie programu jest uzależnione od chęci uczestnictwa w nim mieszkańców Gminy Marklowice. Planuje się uruchomienie programu w przypadku wpłynięcia od 30 do 50 wniosków od właścicieli nieruchomości. W przypadku większej ilości niż 50 chętnych będzie obowiązywała kolejność wpływu wniosku z preferencją dla osób planujących zabudowę kotła gazowego. Dla pozostałych powstanie lista rezerwowa.


Do udziału w programie a tym samym do skorzystania z dotacji uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych (budynek, w którym przynajmniej 70% powierzchni stanowi część mieszkalna nie więcej niż 30% część usługowa lub inna) położonych na terenie gminy Marklowice, które dokonają wymiany starego pieca c.o. na nowy zgodny w wymaganiami niniejszego programu, a jednocześnie nie uzyskali wcześniej dotacji na ten cel od Gminy Marklowice.
Deklaracje uczestnictwa będzie można składać w urzędzie gminy od dnia 15 lutego.

Wytyczne do programu:
Program polega na likwidacji starych kotłów i zabudowie nowych niskoemisyjnych. Dopuszczalne urządzenia: kotły węglowe z podajnikiem klasy 5; kotły na pelet klasy 5; kotły gazowe. Kotły węglowe i na pelet nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, a klasa kotła musi być potwierdzona odpowiednim certfikatem wydanym przez akredytowane laboratorium. Dopuszcza się również urządzenia (instalacje) dwufunkcyjne tzn. przeznaczone do celów centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Do kosztów kwalifikowanych można zaliczyć: zakup i montaż kotła wraz z ewentualnym zakupem i montażem zasobnika c.w.u., wykonanie niezbędnej instalacji w kotłowni w celu prawidłowego jej funkcjonowania, zakup i montaż wkładu kominowego.
Maksymalny koszt kwalifikowany brany pod uwagę przez gminę to 12 tys. zł (całkowity koszt modernizacji może być wyższy).
Wysokość dotacji wynosi 60% kosztów kwalifikowanych czyli nie więcej niż 7,2 tys. zł.

Otrzymana dotacja nie podlega opodatkowaniu podatkiem od dochodu.
Uwaga:
Zakupu kotła można dokonać dopiero po podpisaniu umowy pomiędzy Gminą Marklowice a mieszkańcem.
W celu obniżenia kosztów warto zakupić piec wraz z montażem i wykonaniem instalacji gdyż stawka podatku VAT spada wtedy z 23% na 8 %.

Harmonogram programu
1. 15 luty do 15 marzec - nabór wniosków
2. Marzec - wykonanie przez gminę dokumentu PONE (Programu Ograniczenia Niskiej Emisji)
3. Kwiecień - złożenie przez gminę wniosku do WFOŚiGW
4. Czerwiec - lipiec - podpisanie umowy pomiędzy Gminą Marklowice a WFOŚiGW
5. Lipiec - zawieranie umów na dotację pomiędzy Gminą Marklowice a mieszkańcami
6. Lipiec – listopad - wymiana kotłów przez mieszkańców
7. Sierpień do połowy grudnia - wypłata dotacji dla mieszkańców (na bieżąco po wykonaniu wymiany kotła, przedłożeniu do Urzędu Gminy odpowiednich dokumentów oraz weryfikacji wykonanego zadania przez pracowników Urzędu Gminy )

Deklaracje uczestnictwa (wnioski) można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Marklowce, pod adresem www.marklowice.pl w zakładce „Bądź eko" lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w pok. 315.
Deklaracje uczestnictwa (wnioski) przyjmowane będą od 15 lutego do 15 marca w sekretariacie Urzędu Gminy, pok. 202.
Szczegółowe informacje dotyczące Programu Ograniczenia Niskiej Emisji można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. 315 lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 45-92-837. Pracownikiem odpowiedzialnym za realizację niniejszego programu jest pan inż. Marek Woryna inspektor Pionu ITR.

pdf logosmDEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRANIE

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00