Instytucje świadczące profesjonalne wsparcie.

  • Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śl.
tel. (32) 455-14-30

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
ul. Wałowa 30
44-300 Wodzisław Śląski
tel. (32) 455-60-32

AL - MED Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
ul. Radlińska 16
44-300 Wodzisław Śl.
tel. (32) 445-04-06

Fenix - Psychoterapia Uzależnień
ul. XXX-lecia 60
44-286 Wodzisław Śląski
tel. 603-775-900

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8
44-350 Gorzyce
Tel. centrala: (32) 45-11-172, (32) 45-11-205, (32) 45-11-547, (32) 45-11-629

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
ul. Gliwicka 33
44-201 Rybnik
tel. (32) 43-281-00 lub (32) 43-282-98

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wodzisławiu Śl.
ul. Mendego 3
44-300 Wodzisław Śląski
tel. (32) 456-19-93

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice
tel. (32) 455-06-84

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice
tel. (32) 459-28-05

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Przewodnicząca zespołu:
Gabriela Pośpiech – Ośrodek Pomocy Społecznej  w Marklowicach
tel. służbowy (32) 455-0684