Zarząd Klubu Hodowców Drobnego Inwentarza

  • Drukuj

Głównymi celami działalności Klubu Drobnego Inwetarza jest: edukacja ekologiczna; reprezentowanie hodowców prowadzących hodowlę; hów drobnego inwentarza przed jednostkami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i gospodarczymi.

Od 2014 roku Klub Hodowców Drobnego Inwentarza prowadzony jest przez Zarząd w składzie:

  • Prezes: Kazimierz Salamon
  • v-ce Prezes: Antoni Widz
  • Skarbnik: Eugeniusz Koczy
  • Sekretarz: Ewa Olfas
  • Członek: Daniel Gaszczyk

(opr. Przemysław Lęga)