Budżet Gminy

Budżet 2019

  • Drukuj

Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie opinii o przedlożonym przez Wójta Gminy Marklowice projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z uzasadnieniem

Poniższe zestawienie stanowi tylko wyciąg uchwał dotyczących budżetu gminy Wszystkie uchwały publikowane są na bieżąco zakładce BIP - Rada Gminy - Uchwały


  • III/31/18 - uchwała w sprawie - budżetu gminy Marklowice na 2019 rok.
  • V/36/19 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok.
  • VI/37/19 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok.
  • VII/43/19 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok.
  • VIII/46/19 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok.
  • IX/50/19 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2019 rok.