Opłata za gospodarowanie odpadami 2019

  • Drukuj

Od 1 lutego 2019 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami:

Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Marklowice, w wysokości 15,50 zł. miesięcznie od mieszkańca.

Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 42,00 zł. miesięcznie od mieszkańca.

UCHWAŁA - czytaj (PDF 318KB)