Dodatkowe zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych

  • Drukuj

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej III

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Marklowice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej III informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice do niżej wymienionych komisji wyborczych:

 

- Nr 1, w liczbie 4,

- Nr 2, w liczbie 5,

- Nr 3, w liczbie 6,

- Nr 4, w liczbie 4,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie,
o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 2 maja 2019 r. o godz. 14:00
w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Bielsku-Białej III

 

Natalia Włoch-KliśSporządził:

-          Urzędnik Wyborczy Gminy Marklowice (Agnieszka Maciejewska-Knura).