Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
wtorek 24 maj 2022

Przedłużenie wypłat rent rolniczych i innych świadczeń

Jeżeli osoby otrzymujące świadczenia z KRUS złożyły wniosek o ich
przedłużenie na dalszy okres, i w ich sprawie nie zostało wydane nowe
przed upływem terminu ważności starego – nie powinny się martwić!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że, wypłata:

- rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy;

- rent rodzinnych, uzależnionych od całkowitej niezdolności do pracy;

- dodatków pielęgnacyjnych;

- świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej
egzystencji

zostanie przedłużona o trzy miesiące, pod warunkiem że termin
ważności orzeczeń, na podstawie których przyznano prawo do wyżej
wymienionych świadczeń, upłynął w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni
następujących po ich odwołaniu albo przed dniem wejścia w życie
ustawy zmieniającej.

Z powodu epidemii koronawirusa decyzje komisji dotyczące przedłużenia
wypłaty świadczeń tymczasowo nie są wydawane.

Jeżeli w sprawie wydane zostało orzeczenie przez lekarza rzeczoznawcę
Kasy, od którego wniesiono odwołanie lub zgłoszono zarzut
wadliwości, to ważność poprzedniego orzeczenia nie zostanie
przedłużona, a wypłata świadczenia nie zostanie podjęta do czasu
wydania orzeczenia przez komisję lekarską Kasy.

Podstawa prawna: _Art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568)._

Zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że
osoby objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS zostały
zwolnione z opłacania składek na to ubezpieczenie za drugi kwartał
2020 r.

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za drugi kwartał 2020 r.
zostaną opłacone przez budżet państwa za pośrednictwem Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podstawa prawna: _Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568__)._

Zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego w KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że ubezpieczonemu
rodzicowi, który sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem – w
związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola,
szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo
niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z
powodu COVID-19 – przysługuje zasiłek opiekuńczy za każdy dzień
opieki, przez okres nie dłuższy niż 14 dni.

Wypłata dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów
i rencistów jeszcze w tym miesiącu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rozpoczyna
wypłatę dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

Świadczenie to otrzymają osoby, które w dniu 31 marca 2020 r. mają
prawo do emerytury lub renty rolniczej albo rodzicielskiego świadczenia
uzupełniającego. Wszyscy uprawnieni emeryci i renciści otrzymają
świadczenie pieniężne w takiej samej wysokości, tj. w kwocie 1200
zł brutto.

Osoba, która ma prawo do kilku świadczeń emerytalno-rentowych (np. do
emerytury z ZUS i do emerytury z KRUS), otrzyma tylko jedno dodatkowe
roczne świadczenie pieniężne.

Do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba,
również przysługuje jedno świadczenie pieniężne. Emeryt i rencista
nie musi składać wniosku o dodatkowe roczne świadczenie pieniężne,
bowiem Kasa wypłaci to świadczenie z urzędu w kwietniowych terminach
płatności świadczeń emerytalno-rentowych (tj. 10, 15, 20 i 25
kwietnia).

Podstawa prawna: _Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym
świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2020 r.
poz. 321)._

_ _

Przypominamy, że KRUS ograniczył bezpośrednie wizyty w swoich
placówkach

Dla bezpieczeństwa naszych interesantów, w związku z epidemią
koronawirusa, Oddział Regionalny KRUS w Częstochowie ograniczył
kontakt pracowników placówki z osobami z zewnątrz do niezbędnego
minimum. Dlatego aż do odwołania ograniczamy możliwość
bezpośrednich wizyt w placówkach Kasy. Nie oznacza to ograniczenia
naszej pracy. Apelujemy i zachęcamy do zapoznania się z istniejącymi
możliwościami załatwienia swojej sprawy inną drogą niż kontakt
osobisty.

Wiele spraw w KRUS-ie można obecnie załatwić drogą telefoniczną
bądź korzystając z internetu. Na stronie Kasy można znaleźć wiele
gotowych porad oraz wniosków, formularzy i dokumentów, które pobrane
a następnie wypełnione w domu, można odesłać pocztą tradycyjną
lub drogą elektroniczną. Bez niebezpieczeństwa zarażenia się w
wyniku kontaktu
z innymi osobami.

W przypadku braku dostępu do internetu lub kłopotów z funkcjonowaniem
sieci możliwe jest złożenie wniosków i dokumentów do specjalnego
pojemnika przy drzwiach wejściowych placówki, w dotychczasowych
godzinach funkcjonowania od 7.00 do 15.00

Drogą elektroniczną można przesłać wniosek o emeryturę i rentę.
Tą samą drogą można przesłać wniosek o świadczenie
uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do
wniosku należy załączyć druk o pogorszeniu stanu zdrowia wypełniony
przez lekarza oraz posiadaną dokumentację.

Wszystkie pozostałe sprawy z zakresu świadczeń społecznych można
załatwić przesyłając stosowne wnioski pocztą. Formularze wniosków
można pobrać ze strony internetowej KRUS wchodząc na zakładkę
_Niezbędnik_, a następnie _formularze i wnioski_ oraz _świadczenia_.
Więcej informacji na temat świadczeń można uzyskać pod numerami
tel.:

343788565, 343788536

Podobnie w kwestii ubezpieczeń społecznych. Wszystkie formularze
można znaleźć na stronie KRUS. W przypadku wątpliwości, radzimy,
aby wypełniać je po wcześniejszej konsultacji telefonicznej, a
następnie przesłać pocztą tradycyjną (_OR KRUS w Częstochowie, ul.
Korczaka 5, 42-200 Częstochowa_) lub e-mailem na adres
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript._. Informacje na temat rolniczych ubezpieczeń
społecznych można uzyskać pod numerami telefonów:

343788562, 343788517, 343788584

Informacje z zakresu rehabilitacji, prewencji i orzecznictwa lekarskiego
można otrzymać pod numerami telefonów:

343788544, 343788514

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym:

· zawieszona jest - do odwołania - działalność Punktów
Informacyjnych KRUS w Nakle Śląskim, Pilicy, Żarnowcu i
Szczekocinach.

· zawieszone zostają wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane
przez KRUS na terenie województwa śląskiego

· do niezbędnego minimum zostają ograniczone wszelkie wyjścia
i wyjazdy służbowe pracowników, w tym wizytacje gospodarstw rolnych.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00