Zamówienia publiczne

Przetarg na wynajem pawilonu gastronomicznego na "Słonecznej Wyspie"

  • Drukuj

DYREKTOR GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNANEJ
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na najem części nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 1924/204 wraz z znajdującym się na niej pawilonem gastronomicznym oraz powierzchnie magazynowe położone na terenie Gminnego Centrum Rekreacji "Słoneczna wyspa"
w Marklowicach przy ul. Wyzwolenia.
Z PRZEZNACZENIEM NA MAŁĄ GASTRONOMIĘ
Cena wywoławcza wynosi:
• 10,00 zł/m2 (netto) miesięcznie za najem działki wraz z znajdującym się na niej pawilonem gastronomicznym. Powierzchnia nieruchomości do oddania w najem wynosi - 125, 2 m2
• 0,55 zł/m2(netto) miesięcznie za najem powierzchni magazynowej. Powierzchnia do oddania w najem wynosi - 37,50 m2
Czas najmu maj 2020 – marzec 2023;
Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwiecień 2020 r. o godz. 10.00 w budynku Gminnego Ośrodka Sportu przy
ul. Astrów 4A
Pisemne oferty zainteresowani mogą składać pod adresem:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice do dnia 21 kwiecień 2020 roku.
Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie i zawierać:
• nazwę siedziby i adres składającego ofertę;
• oferowaną stawkę czynszu w zł. za 1 m2 (netto);
• datę sporządzonej oferty;
• podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń mogących spowodować zobowiązania finansowe;
• zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej;
• na kopercie należy umieścić napis: "PRZETARG - SŁONECZNA WYSPA"
Szczegółowe warunki przetargowe można uzyskać w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej,
ul. Astrów 4A, 44-321 Marklowice, tel. 32 455 0292 w godz. 07:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej www.bip.marklowice.pl