Aktualności GZGK

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Marklowice przeznaczonych do oddania w najem

  • Drukuj

Załącznik do Zarządzenia Nr 100/ 1 /20 Dyrektora Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej z dnia 30 marzec 2020r.
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Marklowice przeznaczonych do oddania w najem

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem stanowiących własność Gminy Marklowice

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2000 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości wykaz niżej wymienionych nieruchomości:

Lp

Obręb

K.m.

Nr działki

Powierzchnia części nieruchomości

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Termin zagospodarowania

Cena najmu miesięcznie w zł.

1

Marklowice dolne

2

cz. 1924/204

125,2

26477-W

Część nieruchomości gruntowej wraz z pawilonem przeznaczonym do wynajęcia

usługi gastronomiczno- handlowe

Maj 2020r.

10,00/m2

2

Marklowice dolne

2

cz. 1924/204

37,5

26477-W

Część nieruchomości gruntowej

Powierzchnie magazynowe

Maj 2020r.

0,55/m2