Budżet Gminy

Budżet 2020

  • Drukuj

Uchwała III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katwicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Marklowice projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem

Poniższe zestawienie stanowi tylko wyciąg uchwał dotyczących budżetu gminy Wszystkie uchwały publikowane są na bieżąco zakładce BIP - Rada Gminy - Uchwały


  • XV/95/19 - uchwała w sprawie - budżetu gminy Marklowice na 2020 rok.
  • XVI/101/20 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2020 rok.
  • XVII/109/20 - uchwała w sprawie - zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2020 rok.