Aktualności OPS

Wnioski o świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie Dobry start.

  • Drukuj

Ośrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, iż wnioski o w/w świadczenia można składać online od 1 lipca przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Marklowicach lub za pośrednictwem poczty.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA ZA ŻYCIEM

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI

Zaświadczenie o dochodzie

 

Załączniki do wniosków o świadczenia rodzinne.

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego ZR

Prośba o wydanie zaświadczenia wniosek

ZA ŻYCIEM - zaświadczenie lekarskie

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Załączniki do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Oswiadczenie o osobach zobowiazanych do alimentacji FA

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego FA