Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 8 sierpień 2022

Posiedzenia Rady Gminy

Porządek obrad XX Sesji Rady Gminy Marklowice VII Kadencji w dniu 14 lipca 2020 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII (30.04.) i XIX (9.06.) Sesji Rady Gminy Marklowice.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Debata nad raportem o stanie Gminy Marklowice za 2019 rok - ref. Wójt Gminy.
5.1. Podjęcie uchwały Rady Gminy Marklowice w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marklowice wotum zaufania - ref. Przewodnicząca Rady.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2019 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2019 rok" .
a) rozpatrzenie „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2019 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2019 rok" - ref. Skarbnik Gminy.
b) zapoznanie się z opiniami stałych komisji Rady Gminy Marklowice t. j.: Komisji Spraw Społecznych, Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Rewizyjnej raz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o „Sprawozdaniu Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2019 rok oraz o „Sprawozdaniu Finansowym Gminy Marklowice za 2019 rok" - ref. Przewodnicząca Rady.
c) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Wójta Gminy Marklowice z wykonania budżetu Gminy Marklowice za 2019 rok oraz „Sprawozdania Finansowego Gminy Marklowice za 2019 rok" - ref. Przewodnicząca Rady. d) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady.
e) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marklowice – ref. Przewodnicząca Rady,
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia Wójtowi Gminy Marklowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – ref. Przewodnicząca Rady.
7. Sprawozdania:
a) Wójta o wydanych zarządzeniach i decyzjach – ref. Sekretarz Gminy,
b) Wójta na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych – ref. Zastępca Wójta,
c) Wójta w sprawie realizacji wniosków podjętych na komisjach w miesiącu czerwcu 2020 r. - ref. Zastępca Wójta i Sekretarz Gminy,
d) Wójta na temat dodatkowych ważniejszych działań podejmowanych w okresie między sesjami - ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji – ref. Przewodniczący komisji.
f) ze Zgromadzenia MZK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - ref. Delegat Aleksander Kądziela,
g) ze Zgromadzenia MZWiK z siedzibą w Wodzisławiu Śl. - ref. Delegat Marcin Sieniawski.
8. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Marklowice – ref. j. w.,
b) zmiany uchwały Nr XIX/123/20 Rady Gminy Marklowice z dnia 9 czerwca 2020 r. dotyczącej zaciągnięcia pożyczki na warunkach preferencyjnych w WFOŚiGW w Katowicach na finansowanie zadania „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Marklowice na lata 2020-2021 - Z-ca Wójta,
c) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2020 rok – ref. Skarbnik Gminy.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Marklowice.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00