Drodzy nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi placówek oświatowych w Marklowicach

  • Drukuj

NAUCZYCIELEZ okazji Dnia Edukacji Narodowej składam BUKIET ŻYCZEŃ i PODZIĘKOWAŃ na ręce każdego nauczyciela i pracownika wszystkich placówek oświatowych naszej Gminy. Przyjmijcie najserdeczniejsze słowa uznania i wdzięczności za obdarzanie każdego ucznia i wychowanka bezcennym darem, którym jest wykształcenie.
Dziękuję dyrekcjom placówek i wszystkim pracownikom za codzienną wytrwałą pracę i zaangażowanie w kreowanie pozytywnego wizerunku gminnej oświaty.
Niech kolejne lata będą równie pomyślne, pozwalając na pełną realizację Waszej wizji rozwoju placówki oraz osobistych i zawodowych aspiracji. W szczególnych okolicznościach czasu, w którym żyjemy, życzę nieustającego zdrowia oraz szczęścia w życiu osobistym.

Tadeusz Chrószcz
Wójt Gminy Marklowice