Aktualności OPS

Wspieraj seniora

  • Drukuj

wpierajOśrodek Pomocy Społecznej w Marklowicach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych w okresie obowiązującego stanu epidemii opracowało na rok 2020 program „Wspieraj Seniora".
Program „Wspieraj Seniora" ma na celu wsparcie osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydowały się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących przede wszystkim artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Senior podaje wykaz niezbędnych artykułów i ponosi koszty ich zakupu.
W ramach programu uruchomiono bezpłatną ogólnopolską infolinię pod numerem telefonu 22 505 11 11
Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje je do Ośrodka Pomocy Społecznej, a pracownik kontaktuje się telefonicznie z Seniorem i weryfikuje zgłoszenie. Przyznanie usługi wsparcia nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
Realizacja usługi wsparcia nie przysługuje osobie korzystającej z usług opiekuńczych.