Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
poniedziałek 8 sierpień 2022

Posiedzenia Rady Gminy

Porządek obrad XXIII Sesji Rady Gminy Marklowice VII Kadencji w dniu 30 listopada 2020 roku

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXII Sesji Rady Gminy Marklowice z dn. 29 października 2020 r.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Sprawozdania:
a) o wydanych zarządzeniach i decyzjach - ref. Sekretarz Gminy,
b) na temat zamówień publicznych i realizacji zadań inwestycyjnych - Zastępca Wójta,
c) realizacji wniosków podjętych na posiedzeniach komisji w miesiącu październiku 2020 r. - ref. j. w.
d) o dodatkowych działaniach Wójta w okresie między sesjami - ref. Wójt Gminy,
e) z posiedzeń komisji - ref. Przewodniczący komisji.
6. Podjęcie uchwał sesyjnych w następujących sprawach.
a) uchwalenia "Programu współpracy Gminy Marklowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".
b) uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Marklowice na rok 2021".
c) przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Marklowice na lata 2021 – 2026".
d) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych - ref. Zastępca Wójta,
e) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2020 rok – ref. Skarbnik Gminy
7. Informacja Urzędu Skarbowego w Wodzisławiu Śląskim na temat złożonych oświadczeń majątkowych za 2019 rok – ref. Przewodnicząca Rady i Wójt Gminy.
8. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Marklowice.

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00