Ankieta przygotowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota

  • Drukuj

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Morawskie Wrota, wspólnie ze wszystkimi grupami woj. śląskiego przygotowuje się do korzystania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w etapie finansowania 2021-2027.
W tym celu kierujemy do Państwa ankietę z prośbą o wypełnienie i wysłanie w podanym systemie.
Państwa odpowiedzi mają KLUCZOWE znaczenie w opracowaniu planów, w tym finansowych dla naszego województwa, w tym naszego Stowarzyszenia.
Bardzo dziękujemy za udział!

https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cc2a40f9&&b=264e777121&&c=22554ec2