Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Porządek wspólnego posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych w dniu 4 lutego 2021 roku

  • Drukuj

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji ITR i SSP z dnia 21 i 28 stycznia 2021 r.
4. Omówienie sprawy dzierżawy budynku komunalnego przy ul. Wyzwolenia 136 (byłego przedszkola) – ref. Wójt i Zastępca Wójta.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.