Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Porządek obrad Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju Rady Gminy Marklowice - VII Kadencji w dniu 25 marca 2021 roku

  • Drukuj

1. Otwarcie.
2. stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji ITR i SSP z dnia 25.02.2021 r.
5. „Analiza realizacji Strategii Rozwoju Gminy Marklowice na lata 2006-2020" – ref. Wójt
Gminy.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia komisji.