Text size

 

 

Czech English French German Italian Portuguese Russian Slovak Spanish Ukrainian
czwartek 28 wrzesień 2023

Posiedzenia Komisji Rady Gminy

Porządek obrad Komisji Infrastruktury Technicznej i Rozwoju i Komisji Spraw Społecznych w dniu 22 kwietnia 2021 roku

1. Otwarcie.
2. stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji SSP z dnia 18 marca 2021 r.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji ITR z dn. 25 marca 2021 r.
6. „Analiza gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok” - ref. Zastępca Wójta P. Galus.
7. Zaopiniowanie projektów uchwał sesyjnych w sprawie:
a) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 5029 S (ul. W. Ludów) w Marklowicach – ref. Zastępca Wójta,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy na najem nieruchomości gruntowej, stanowiącej własnośc gminy Marklowice – ref. j. w.
c) zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 – ref. Skarbnik Gminy,
d) zmian w budżecie Gminy Marklowice na 2021 rok – ref. j. w.
8. Zaopiniowanie spraw:
a) przekazania gruntu na rzecz Gminy Marklowice – ref. Zastępca Wójta
b) rozpatrzenie pisma w sprawie zabudowy dodatkowego oznakowania tj. sygnalizacji pulsującej, przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych tj. ulicy Szymanowskiego i W. Ludów.
9. Informacja ustna Wójta dot. analizy funkcjonowania żłobków w powiecie wodzisławskim oraz informacja nt bonu żłobkowego – ref. Wójt T. Chrószcz.
10. Do wiadomości:
a/ Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z org. pozarządowymi za 2020 rok.
11. Wolne głosy i wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia komisji

Adres

Urząd Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

Kontakt

tel. (+48 32) 45 92 800
fax. (+48 32) 45 92 802
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Urząd Gminy czynny:

GODZINY URZĘDOWANIA

pon. wto. śro. od godz. 7:30 do godz. 15:30
czwartek od godz. 7:30 do godz. 17:00
piątek od godz. 7:30 do godz. 14:00