Wybory Uzupełniające do Rady Gminy 2007

OBWIESZCZENIE

  • Drukuj
OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MARKLOWICACH
z dnia 30 sierpnia 2007 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Gminy Marklowice
zarządzonych na dzień 23 września 2007 r.
Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 48, poz. 327) Gminna Komisja Wyborcza w Marklowicach podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

Okręg Nr 1

Lista nr 1 – KWW "ODNOWA"
1.     BIERSKI Kazimierz Stanisław, lat 34, zam. Marklowice

Lista nr 2 – KWW DBAMY O MARKLOWICE
1.     WESOŁY Jerzy, lat 53, zam. Marklowice

Lista nr 3 – KWW NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
1.     MAŃKA Jarosława, lat 40, zam. Marklowice

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
Gabriela Krakowczyk